Co se již událo:Osobní stránka na adrese: sdhnborek.freepage.cz

Co se již událo

HAKLÍK 2011 - je opět náš !

Soutěž O borecký haklík se konala v sobotu 18.6.2011 za nepříznivého počasí v novém prostředí na louce na Planinách s krásným koloritem lesa, kaple sv.Vojtěcha a hájovny.

Hodnocení soutěže bude jen v superlativech kromě počasí. Překonali jsme problémy s místem konání soutěže, s organizačním zabezpečením a účastí družstev. Za to patří dík všem, kteří se aktivně zapojili do příprav soutěže. Zvláště pak, starostovi a veliteli sboru, paní Jánské, panu Krňoulovi a Obecnímu úřadu.

Výsledkově sice vyhrálo naše družstvo, ale stále platí , že zvítězili všichni, protože si našli čas na hasičské bláznění a oslavili spolu
s námi 102. výročí založení sboru v Nebílovském Borku.

Výbor SDH Nebílovský Borek děkuje ještě jednou za účast sborům SDH Pernarec, SDH Hradiště , SDH Útušice a těšíme se na přes rok zase na báječné setkání . A slibujeme, že objednáme lepší počasí i kdybychom měli poručit větru dešti.

Napsal: P.Pech umístil : Karfík

fotogalerie a videa ze soutěže zde : http://sdhnborek.rajce.idnes.cz/Haklik_2011
Velké díky patří za pořízení fota i videa Pavlovi a Bohušce !

POZVÁNKA - zpívání pod "Lipami"

SDH Nebílovský Borek pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem Zpívání pod lipami na Planinách. K poslechu hraje Sedmihorka.
Začínáme v neděli 3.7.2011 od 15:00 u kaple sv.Vojtěcha.


VÍTĚZSTVÍ V OKRSKOVÉ SOUTĚŽI 2011

Závody v klasické soutěži 5. okrsku Štěnovice se konaly 28.5.2011 od 15:00 ve Štěnovickém Borku.

V kategorii ženy závodily družstva: SDH Štěnovický Borek, SDH Útušice, SDH Čižice. V tomto pořadí bylo i konečné umístění ženských družstev.

V kategorii muži závodily družstva: SDH Štěnovický Borek, SDH Útušice, SDH Nebílovský Borek, SDH Robčice a SDH Čižice.

Naše družstvo bylo ve složení: Jaroslav Fremr, Pavel Pech, Lukáš Jánský, Jan Krňoul, Petr Krňoul, Tomáš Albl a Libor Šindelář.

I nově sestavené družstvo se mohlo opřít o dlouholeté zkušenosti s klasickou soutěží všech členů a právě ta zkušenost byla základem pro obhajobu 1. místa z loňského roku.
Bez jediného zaváhání při požárním útoku a tím bez jediného trestného bodu jsme se dostali do vedení v průběžném pořadí a tam jsme také zůstali i po útoku největšího konkurenta - družstva z Robčic, které sice mělo lepší čas, ale obdrželi od rozhodčích 20 trestných bodů.

Konečné pořadí.
1. SDH Nebílovský Borek
2. SDH Robčice
3. SDH Čižice
4. SDH Štěnovický Borek
5. SDH Útušice

Všichni se těšíme, že se opět všichni sejdeme na soutěží O borecký haklík 18.června 2011, tentokrát konané na louce na Planinách.

P.Pech
Vložil: Karfík
Foto bude v nejbližší době ... :)

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ

Dne 9.4.2011 proběhlo v Nebílovském Borku námětové cvičení v rámci velitelského dne. Celé akce připravené našimi hasiči se zúčastnili všechny jednotky našeho okrsku.
Sbory vyvezli po zimě svou techniku a hned byla provedena kontrola připravenosti v praxi. Jedna z PS 12 totiž odmítla pracovat.
SDH Štěnovice přivezli nejnovější techniku a té jsme podřídili dálkovou dopravu vody.
Za perfektní přípravu, organizaci a chování v průběhu cvičení patří poděkování všem zúčastněným hasičům.
Napsal: P.Pech Umístil: Karfík

fotky z akce zde: http://sdhnborek.rajce.idnes.cz/Nametove_cviceni_N ebilovsky_Borek_2011/

foto také v rubrice Fotogalerie-odkazy

NEDĚLNÍ BRIGÁDA 3.4.

Vneděli 3.4. proběhla brigáda členů SDH za spolupráce HZS Plzeň-Slovany na Planinách. SDH děkuje Všem, kteří se zúčastnili a zde je nějaké to foto : http://sdhnborek.rajce.idnes.cz/brigada_2011/


POZVÁNKA !

Všichni jste zváni na HASIČSKÝ BÁL, který se koná 19.3.2011 od 20:00 v klubovně SDH.

ČLENSKÁ SCHŮZE

Členská schůze se koná 5.3.2011 od 20:00 v klubovně SDH.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 15.1.2011

zveme všechny členy našeho SDH a pozvané zástupce SDH našeho okrsku na Výroční valnou hromadu, která se koná 15.1.2011 od 18 hod. v klubovně SDH v Nebílovském Borku. Těšíme se na Vás.

POZVÁNKA NA PRASE :O)

#SHD Nebílovský Borek pořádá 11. 9. 2010 na závěr sezóny opékání prasátka.

Program:
14:00 - zapálení ohně pod vepřem u klubovny SDH Nebílovský Borek
17:00 - první ochutnávka
18:00 - druhá ochutnávka, krájení se bude provádět do vyčerpání zásob
19:00 - volná zábava a posezení u plzeňského nebo svijanského moku.


PUTOVNÍ HAKLÍK PATŘÍ OPĚT NÁM !


V sobotu 5.6.2010 od 14:00 se konal 12. ročník soutěže O borecký haklík. Soutěže se zúčastnila družstva Nebílov, Útušic, Hradiště, Pernarce, Štěnovického Borku a domácí Nebílovský Borek. Za pěkného počasí se krátce po 14. hodině konalo zahájení a štafety s tradičním provedením pořadového cvičení dle příslušného vylosování. Družstva bojovaly nejen s časem a překážkami pro klasickou hasičskou soutěž , ale i s přenášením půlliru, ne piva, ale naplněným vodou. Borci z Hradiště uplatňovali i novou metodu jak přenést vodu v půllitru a nerozlít. Po dohodě s veliteli proběhli na štafetách i druhé pokusy, mimo domácích, ty se již soustředili na provedení specifického požárního útoku stanoveného pro " Borecký haklík". Požární útoky ukázali připravenost strojníků
a jejich PS 12.
Družstvo domácích provedli svůj pokus na výbornou a zaslouženě si šli pro vítězství. "Vyhrát může jen jeden, ale ostatní vyhráli také, tím, že nezůstali lenošit doma a přišli si za soutěžit " slova pronesl hlavní rozhodčí soutěže p.Vícha. Odměnou soutěžícím byla obvyklá šiška výběrové uzeniny a opět netradiční borecký haklík. Ten největší zůstal do příštího ročníku v domácí hasičárně.

Napsal : P.Pech
Foto ze soutěže jsou umístěny v rubrice Fotogalerie - odkazy


PRVNÍ MÍSTO V OKRSKOVÉ SOUTĚŽI


Dne 22.5.2010 se konalo v Nebílovském Borku okrskové kolo v klasické soutěži .
Do soutěže se přihlásilo celkem 8 družstev z toho 3 družstva žen z SDH Štěnovický Borek, Čižice a Štěnovice.
Družstva mužů byla z SDH Nebílovy, Nebílovský Borek, Štěnovický Borek, Čižice a Štěnovice.
Krátce po 15.hodině a za příznivého počasí se začaly první pokusy na štafetě 7x50m. Nejúspěšnější družstva v této disciplíně byla ze Štěnovického Borku. Následovaly požární útoky. Tato parádní disciplína doznala velkých změn v roce 2009. A jak bylo vidno ještě
hasičům dává pořádně zabrat. Rozhodčí museli udělit spoustu trestných vteřin.
Výsledky soutěže v kategorii ženy: 1. SDH Štěnovický Borek, 2. SDH Čižice, 3. SDH Štěnovice.
Výsledky v kategorii muži: 1. SDH Nebílovský Borek, 2. SDH Štěnovický Borek , 3. SDH Čižice , 4. SDH Štěnovice, 5. SDH Nebílovy

Naše družstvo navázalo na vítězství v okresním kole v Nepomuku a tak prvenstvím na okrsku zkompletovalo sadu možných vítězství v klasické soutěži. Členové družstva ve složení Jan Benda, Jaroslav Fremr , Lukáš Jánský, Jan Krňoul ml., Pavel Krňoul, Petr Krňoul a Pavel Pech předvedli rutinní výkon a i přes udělení 20 trestných vteřin a ztrátou 4 vteřin po štafetě zvítězili. Blahopřejeme veliteli k vítězství. Dík patří všem členům, kteří se podíleli na přípravách hřiště za lomem. Asi poslední možnost pořádání hasičské soutěže domluvil pro náš sbor s firmou Stavmonta ing.Pavel Grebeň. Děkujeme.
Napsal P.Pech

Foto ze soutěže jsou umístěny v rubrice Fotogalerie - odkazy

6.9.2009

VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE V KLASICKÉ SOUTĚŽI V NEPOMUKU


Dne 5.9.2009 proběhlo v Nepomuku okresní kolo v klasické soutěži. Naše družstvo ve složení Jarda Fremr , Filip Fremr ,Tomáš Albl,
Lukáš Jánský, Pavel Krňoul, Petr Krňoul, Pavel Pech zvítězilo a mohu prohlásit, že se v Borku Nebílovském toto vítězství za 100 let nikomu nepodařilo. Zápis do historie v průběhu 100. výročí založení sboru je nádhera.
Jak se rodilo vítězství?
Po prvním kole štafet ztrácíme 0.49 vteřiny na vedoucí družstvo Štěnovického Borku. Do druhého jsme nastoupili s jasnou taktikou, vylepšit dosavadní čas alespoň o 2 vteřiny. Bohužel nepovedlo se, a tak končíme po štafetách celkově na třetím místě se ztrátou 2.58 vteřiny za vedoucím družsvem Š.Borku.
K provedení požárního útoku jsme nastupovali s jasně určenou taktikou. Zachovat klid a rozvahu a vyvarovat se chyb, které dělali soupeři. Časem 89.42 vteřiny jsme převálcovali všechny.
Radost zvítězství byla obrovská. Teď máme v klubovně "nejcenější" poháry v okrese komplet. Putovní okresní pohár, pernarecký putovní pohár a samozřejmě náš haklík.

Fotky ze soutěže v rubrice Fotogalerie a Fotogalerie-odkazy

autor : Pavel Pech
umístil : Karfík


_____
7.6.2009

Hlavní část oslav 100. výročí založení SDH za námi.


5.-6. června jsme si připomenuli 100. výročí založení našeho Sboru dobrovolných hasičů v Nebílovském Borku.
Zahájením oslav byla Slavnostní valná hromada, která se konala v pátek 5.6. od 18.hod. v naší klubovně SDH, kam byli pozváni nejen členové našeho SDH, ale i zástupci dobr.hasičů z našeho okrsku a okresu. Stručnou historii vzniku a fungování našeho sboru až doposud nám přiblížil ve vystoupení starosta sboru Jarda Fremr a celý průběh valné hromady nám znamenitě řídil pan Ladislav Vícha. Příjemný vzpomínací večer byl zakončen výborným gulášem a znamenitým plzeňským mokem.

Druhým dnem pokračovaly oslavy ve 13. hodin průvodem několika sborů SDH a živou hudbou k pomníku padlých, kde jsme uctili položením věnce čest padlým ve světových válkách.
Od 14. hodin nás čekala na hrišti v Nebílovském Borku každoroční soutěž o BORECKÝ HAKLÍK.
Hlavní soutěže se zúčastnilo 5 soutěžních družstev, z toho jedno družstvo bylo vytvořeno z našich členů a členů profesionálních hasičů z HZS Plzeň-Slovany, kteří letošní soutěžní odpoledne spestřili i ukázkou výbavy zásahového vozidla a techniky samotného zásahu.

Více o soutěži v rubrice Soutěže a nějaké fotky z oslav a soutěže budu postupně umisťovat v rubrice Fotogalerie.